Per 25 december 2019 beëindig ik mijn praktijk.
Ik neem geen nieuwe cliënten meer aan. 

PRIVACYBELEIDVolgens de nieuwe AVG richtlijnen (Algemene Verordening Gegevensbescherming) moet ik aantoonbaar kunnen maken dat u Pedicure Gerrion Mennen toestemming verleent om uw gegevens te verzamelen.
Om te voldoen aan deze nieuwe richtlijnen wil ik u laten weten hoe uw gegevens worden gebruikt.

Welke gegevens verzamel ik:
NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), telefoon nummer, geboortedatum, email adres, BSN nummer, naam huisarts en evt. andere behandelaars, medische anamnese.

Waarom verzamel ik deze gegevens:
Pedicure Gerrion Mennen heeft deze gegevens nodig voor het verantwoord uitvoeren van de pedicure behandeling, indien nodig voor overleg met andere (para)medici en voor het verbeteren van uw klantervaring.

Hoe en wanneer verzamel ik deze gegevens:
- op het moment dat u zich aanmeldt als klant;
- via het contactformulier op www.pedicuregerrionmennen.nl;
- telefonisch en bij de eerste behandeling.

Waar worden uw gegevens opgeslagen en met wie worden ze gedeeld:
- Pedicure Gerrion Mennen: administratiesysteem;
- ZIO: vergoeding behandeling en contact met andere zorgverleners;
- RSM: accountant;
- Rabobank: rekening pedicurepraktijk.

Ik deel uw gegevens alleen met derden, in onderling overleg, als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Met diegene waarmee uw gegevens worden gedeeld, is een verwerkingsovereenkomst gesloten zodat uw privacy is gewaarborgd. Uw gegevens worden nooit voor commerciŽle doeleinden met derden gedeeld.

Voor de belastingdienst ben ik verplicht uw gegevens 7 jaar lang te bewaren in mijn financiŽle administratie. In dat systeem zullen uw gegevens 7 jaar lang blijven opgeslagen, waarna ze worden verwijderd.

Indien er naar aanleiding het bovenstaande vragen zijn, of u wilt dat uw gegevens uit het systeem verwijderd worden, kunt u contact met me opnemen, telefonisch: 06-48796179, per email: info@pedicuregerrionmennen.nl.